HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Östra Göinge så är HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Östra Göinge arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Östra Göinge och i Skåne län. Redan 1989-03-03 så skapades HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge och företaget är har ej F-skattsedel.

716406-3583 är organisationsnummret för företaget som finns i Östra Göinge.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekdal, Eva Christin -Nyström, Carl Gunnar Oskar -Persson, Kjell Agne Villiam -Persson, Maria Kristina

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Vinkelhaken i Knislinge är Ekdal, Eva Christin som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Carl Gunnar Oskar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Oredsson, Nils Erland som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kjell Agne Villiam som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Maria Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Bodil Ragnhild Johanna som är född 1947 och har titeln SuppleantNoresson, Ingrid Britt-Mari som är född 1949 och har titeln Suppleant, .