HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Östra Göinge och HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge är ett Bostadsrättsförening och skapades 1955-01-19. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Östra Göinge där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge ska trivas.

I Östra Göinge så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge och det finns flera verksamheter som är det idag i Östra Göinge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekman, Carl Jerry Michael -Månsson, Thom Villard -Noresson, Ingrid Britt-Mari -Sturesson, Rolf Robert Christofer.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge är Andersson, Anna Carina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Lars-Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Carl Jerry Michael som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Thom Villard som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Noresson, Ingrid Britt-Mari som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sturesson, Rolf Robert Christofer som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamotKäck, Börje Johnny som är född 1940 och har titeln Suppleant, Svensson, Tord Greger som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Skomakaren i Knislinge har 738200-2025 som sitt organisationsnummer.