Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet

Skåne län

Information

Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Östra Göinge som är den kommunen där Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet finns. I Östra Göinge så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet har haft sedan 1994-01-01. Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet så kan ni göra det genom att skicka er post till Mölleg. 3, 280 63, Sibbhult men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 044-48126.

Östra Göinge arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet har idag 738200-4286 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Gunda Fridman och Evert Persson, var för sig. är den som för stunden ansvarar för Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet

Föreningen har till ändamål att efter inköp av lämplig tomtplats uppföra och tillhandahålla bostads- och samlingslokaler, företrädesvis åt föreningsmedlemmar.

I Sibbhults Folketshusförening utan personlig ansvarighet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Karl Gustav Rune som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridman, Gunda Hildegard Evelyn som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Elsie Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Nils Birger Evert som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Raymundsson, Hans Rolf som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Stiegson, Inger Carina Margaretha som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Britt-Marie Christina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Lars Mattis som är född 1932 och har titeln Suppleant, Nelin, Emma Gunborg som är född 1926 och har titeln SuppleantPersson, Sten Olof Torsten som är född 1950 och har titeln Suppleant.