Bostadsaktiebolaget Klockaren

Skåne län

Information

I Östra Göinge finns det ett Aktiebolag som heter Bostadsaktiebolaget Klockaren. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsaktiebolaget Klockaren i Skåne län. Östra Göinge är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Bostadsaktiebolaget Klockaren är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1972-07-13 så har Bostadsaktiebolaget Klockaren varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsaktiebolaget Klockaren Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Östra Göinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsaktiebolaget Klockaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Torgg. 3, 280 63, Sibbhult. Vi ni istället prata med Bostadsaktiebolaget Klockaren så kan ni göra det på 044-48280.

Bolaget skall inom Östra Göinge kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt fastighetsförvaltning. Bolagets verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Aasvold, Oddbjörn Margido som är född 1947 och har titeln Extern VD, Hill, Karl-Axel Egon som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Carlsson, Per Folke Georg som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven-Göran Ambjörn som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Elsie Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sten Olof Torsten som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotAxelsson, Jan Axel Birger som är född 1951 och har titeln Suppleant, Johnsson, Karl Börje som är född 1948 och har titeln Suppleant, Karlsson, Karl Gustaf Sigvard som är född 1946 och har titeln SuppleantLinné, Sven Gunnar som är född 1944 och har titeln SuppleantRavhed, Björn Folke som är född 1954 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorTroedsson, Martin Hugo som är född 1976 och har titeln HuvudansvarigrevisorJönsson, Roy Nils Bertil som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorEnarsson, Birger Sten Urban som är född 1936 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlsson, Per Folke Georg -Hill, Karl-Axel Egon -Johansson, Sven-Göran Ambjörn -Mattisson, Elsie Marianne -Persson, Sten Olof Torsten Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Aasvold, Oddbjörn Margido Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Bostadsaktiebolaget Klockaren har 556166-9481 som sitt organisationsnummer.