Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag

Skåne län

Information

Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Östra Göinge som är den kommunen där Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag finns. I Östra Göinge så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Färeköp 1023, 280 63, Sibbhult men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 044-48185.

Östra Göinge arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag har idag 556197-2919 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med byggnadsmaterial och metaller ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Peter Skagerholm Byggvaror Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Skagerholm, Tord Peter Wilhelm som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Rugg Skagerholm, Amanda Elizabeth som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lindahl, Bengt Ingemar som är född 1951 och har titeln Revisor, Juhlin, Ulf Håkan som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant, BDO Nordic Kristianstad Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .