Färgland Tapet Aktiebolag

Skåne län

Information

Färgland Tapet Aktiebolag är ett av många företag som finns i Östra Göinge. Det är nämligen den kommunen som Färgland Tapet Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Färgland Tapet Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Färgland Tapet Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1989-02-13. Men sedan 1989-01-01 så har Färgland Tapet Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Färgland Tapet Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-47090.

Östra Göinge arbetar för att företag som Färgland Tapet Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Färgland Tapet Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, bedriva grossisthandel med tapeter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Färgland Tapet Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Malmberg, Inger Gunilla -Persson, Rolf Tommy.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Färgland Tapet Aktiebolag och det är följande personer, Malmberg, Inger Gunilla som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Rolf Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Alsén, Lars Håkan Olov som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Lars Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ulf Erik Ronny som är född 1953 och har titeln Revisor, Albinsson, Jenny Linda Mari som är född 1976 och har titeln Revisorssuppleant.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Färgland Tapet Aktiebolag är 556352-2829.