Wanås Gods Aktiebolag

Skåne län

Information

Wanås Gods Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Östra Göinge. Det är nämligen den kommunen som Wanås Gods Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Wanås Gods Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Wanås Gods Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1990-08-23. Men sedan 1990-01-01 så har Wanås Gods Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vanås Gods, 289 90, Knislinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Wanås Gods Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-66062.

Östra Göinge arbetar för att verksamheter som Wanås Gods Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Wanås Gods Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva skogsbruk och jordbruk, animalieproduktion, energiproduktion, utöva konsultverksamhet inom branscherna skogsbruk och jordbruk, bedriva handel med konst, äga och förvalta fast egendom, upplåtelse av fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Wanås Gods Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Wachtmeister, Carl-Gustav Fredrik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Wanås Gods Aktiebolag och det är följande personer, Wachtmeister, Carl-Gustav Fredrik som är född 1949 och har titeln VD, Wachtmeister, Carl-Gustav Fredrik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Treschow, Henrik Mogens som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Danielsson, Fredrik Gabriel Ludvig som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Wachtmeister, Anna Marika som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wachtmeister, Carl Göran Baltzar som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot.Wachtmeister, Axel Harald som är född 1978 och har titeln Suppleant, Wachtmeister, Gustaf Didrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Nilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Revisor.Kronblad, Jens Åke Ragnar som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant.Skånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Wanås Gods Aktiebolag är 556402-1003.