Värestorp Lantbruks Aktiebolag

Skåne län

Information

Värestorp Lantbruks Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Östra Göinge som är den kommunen där Värestorp Lantbruks Aktiebolag finns. I Östra Göinge så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Värestorp Lantbruks Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Värestorp Lantbruks Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Värestorp Lantbruks Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Värestorp Lantbruks Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Värestorp, 280 63, Sibbhult men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Östra Göinge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Värestorp Lantbruks Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Värestorp Lantbruks Aktiebolag har idag 556428-3595 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för Värestorp Lantbruks Aktiebolag

Bolaget skall bedriva lantbruk, skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.

I Värestorp Lantbruks Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Salomonsson, Jan Zerny som är född 1946 och har titeln Suppleant, Cederblad, Christer Folke Bertil som är född 1944 och har titeln Revisor, Persson, Hans-Benny som är född 1955 och har titeln Revisorssuppleant, Cederblads Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .