Shoebox AB

Skåne län

Information

Shoebox AB är ett av många verksamheter som finns i Östra Göinge. Det är nämligen den kommunen som Shoebox AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Shoebox AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Shoebox AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1993-11-30. Men sedan 1995-01-01 så har Shoebox AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till N. Industrig. 2, 289 32, Knislinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Shoebox AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-60435.

Östra Göinge arbetar för att verksamheter som Shoebox AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Shoebox AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, administration och finansiering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Shoebox AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ekelund Prytz, Anna Lena Annika -Ekelund, Lars Roger Ingvar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Shoebox AB och det är följande personer, Ekelund Prytz, Anna Lena Annika som är född 1967 och har titeln VD, Ekelund Prytz, Anna Lena Annika som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekelund, Lars Roger Ingvar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekelund, Kerstin Ellen Inga-May som är född 1939 och har titeln Suppleant, Gummesson, Mats Lage Ronny som är född 1962 och har titeln Revisor, Mellvé, Jan Bo som är född 1953 och har titeln Revisor.RESAM KOMMANDITBOLAG som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Shoebox AB är 556478-1689.