Ceiss AB

Skåne län

Information

Ceiss AB är ett företag som finns i Östra Göinge. I Ceiss AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hill, Karl-Axel Egon som är född 1951 och har titeln Extern VD, Johansson, Tommy Anton som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Augustsson, Nils-Evert Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Tommy Hans-Olof som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Krznaric, Josip som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordquist, Alexandra Birgitta Chr som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotTydén, Mikael Joacim Wilhelm som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Warfvinge, Ann Kerstin Catarina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Weddig, Nils Christian som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotJärlesäter, Hans Uno Christer som är född 1949 och har titeln RevisorPersson, Per Åke som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantSjunnesson, Sven Ragnar som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorSvenle, Torsten Lennart som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Ceiss AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Ceiss AB på telefon .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utbildnings- och informationsverksamhet inom områdena energibesparing och förbättrat inneklimat samt därtill hörande hälsofrågor. Denna verksamhet ska bl a bedrivas i lokaler som tillhandahåller utställningsmöjligheter för företag inom ovan nämnda områden.

Idag är Ceiss AB av bolagstypen Aktiebolag.

Ceiss AB är ett av många företag som finns i Skåne län och Östra Göinge arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Ceiss AB innehar ej F-skattsedel och Ceiss AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1999-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Ceiss AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hill, Karl-Axel Egon -Johansson, Tommy Anton

Ceiss AB har 556562-3393 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.