Centrum Macken i Broby AB

Skåne län

Information

Centrum Macken i Broby AB är ett av många verksamheter som finns i Östra Göinge. Det är nämligen den kommunen som Centrum Macken i Broby AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Centrum Macken i Broby AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2004-04-22.

Centrum Macken i Broby AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2002-10-10. Men sedan 2004-04-22 så har Centrum Macken i Broby AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ö. Järnvägsg., 280 60, Broby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Centrum Macken i Broby AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 044-40290.

Östra Göinge arbetar för att verksamheter som Centrum Macken i Broby AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Centrum Macken i Broby AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse med livsmedelsförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Centrum Macken i Broby AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Centrum Macken i Broby AB och det är följande personer, Månsson Nivojda, Slavko som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Maj Carola som är född 1975 och har titeln Suppleant, Kullberg, Erik Torsten som är född 1951 och har titeln Revisor, Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Centrum Macken i Broby AB är 556633-1640.